• På Nygårdshøyden skal det være maksimalt 50 prosent hybler. De reelle tallene er milevis unna. Byråd Nils Arild Johnsen sier Bergen «har et problem».
  • — Kommunen må bestemme seg for hva de vil med bydelen vår, sier Siri Framnes. Hun vil flytte fra Møhlenpris om det nå kommer hybler i nabohuset.

Både Stavanger og Trondheim har laget oversikter som begge viser at byene har rundt 2500 hybelboere som ikke er registret noen steder. Trolig er tallet minst like stort i Bergen.

Dette er hybelboere som tar inn på rom som ulovlig er omgjort til hybler, hvor kommunen ikke kjenner til at det bor noen i det hele tatt, og enda mindre hvem de er.

— Vi har et problem, medgir Nils Arild Johnsen (Sp), byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester.

- Ville tilstander

Han innrømmer at Bergen kommune ikke klarer å holde noen god oversikt over hybelboerne. Johnsen tror 2500 uregistrerte i Bergen er et rimelig anslag.

— Flere og flere vil bo sentralt, og flere og flere er enslige. Dette markedet må også dekkes, påpeker han.

Kåre Helland, styremedlem i Leieboerforeningen i Bergen, mener tilstandene grenser til ville. Selv tror han tallet er enda høyere enn 2500.

— Problemet er at det svært ofte ikke blir sendt byggemelding eller bruksendring når en leilighet blir delt opp til hybler. Huseieren bare setter opp noen vegger og leier ut, selv om det er ulovlig, forteller Helland.

I kommunedelplanen for Nedre Nygård er målet en 50-50 fordeling mellom hybler og familieleiligheter. Nils Arild Johnsen er klar over at tallet nok er nærmere 80-20 på Nygårdshøyden.

— Vi forsøker så godt vi kan å begrense hyblifiseringen, og holde en balansert boligstruktur. Vi ønsker ikke konsentrasjon av én type boliger i et strøk, påpeker Johnsen.

— Synes du utviklingen er balansert?

— Nei, vi har ikke klart å holde den særlig balansert. Men målet ligger der.

— Hvordan vil dere nå målet?

— Vi kan bruke lovgrunnlaget i enda sterkere grad som styringsinstrument, og legge til rette for barnefamilier, sier Johnsen.

- Politisk spørsmål

Byggesaksjef Ann Iren Fagerbakke i Bergen kommune sier det ikke alltid er like lett å avdekke byggherrer som vil lage hybler, men som sier de lager familieleiligheter.

Hun mener det først og fremst er et politisk spørsmål å stanse hyblifiseringen.

— Byggesaksavdelingen har ikke noe med hvem som bor i en leilighet, om det er studenter i kollektiv eller en familie, understreker Fagerbakke.

— Det kan vi ikke ha noen mening om, sier hun.

Henning Warloe (H) tok opp hyblifiseringen av sentrum i november 2001. Han er lite imponert over resultatene siden da.

— Det har ikke skjedd noe som helst. Det kan virke som byggesaksavdelingen ikke orker å beskjeftige seg med ting de helst vil slippe. Byråden ser heller ikke ut til å prioritere dette, sier Warloe.

— Dette handler selvsagt om ressurser, men aller mest om vilje, mener han.

Åge Christian Jacobsen (SV), som sitter i komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, mener Bergen kommune mangler en boligpolitikk.

— En 50-50-fordeling mellom familieboliger og hybler på Nygårdshøyden er nå blitt en ren illusjon. Kommunen er altfor passive i spørsmålet om hyblifisering, mener Jacobsen.

Byråd Nils Arild Johnsen setter nå sin lit til at boligmeldingen som legges frem til høsten kan gi svar på omfanget av hyblifiseringen.

— Da vil vi få en viss oversikt over situasjonen, og en debatt om boligstrukturen i byen. Det er etter min mening på høy tid, sier Johnsen.