— Jeg håper nå vi kan få med oss befolkningen i en manifestasjon mot sentrale myndigheter, sier Marit Mikkelsen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Haukeland Universitetssykehus.

— Det er jo befolkningen dette rammer, legger hun til.

Sammen med øvrige fagforbund planlegger Mikkelsen en synlig aksjon i Bergen sentrum, rettet mot Stortingets skjevdeling av helsemilliardene.

Må ty til nedleggelser

Skjevdelingen var også et sentralt poeng da Anne Kverneland Bogsnes, administrerende direktør for Helse Bergen, orienterte et fullsatt auditorium om de vedtatte nedskjæringene.

— Hadde vi fått vår rettmessige del av helsepengene, ville vi med disse nedskjæringene gått i balanse i år, sa Bogsnes.

I stedet har Helse Bergen i år fått godkjent et budsjett med 330 millioner kroner i underskudd. Over hodet på de sykehusansatte henger kravet om budsjettbalanse neste år. Styret har allerede varslet en nedbemanning på ytterligere 100, uten at det monner tilstrekkelig.

— Vi får ikke budsjettet i balanse uten å ty til strukturelle grep, sier Bogsnes, men avslår å utdype det ytterligere.

Strukturelle grep betyr i klartekst å stenge hele sykehus eller hele enheter.

— Jeg ser det som lite sannsynlig at vi klarer kravet om balanse neste år, sier hun.

695 millioner for lite

Skjevdelingen som Bogsnes sikter til, er nøyaktig beregnet av Hagen-utvalget, som har anslått at Helse-Vest får 695 millioner for lite. Andre helseregioner får tilsvarende for mye. Helse-Bergens andel av disse 695 millioner utgjør nokså nøyaktig årets budsjettunderskudd.

Da Stortinget behandlet Hagen-utvalget, ble det vedtatt å justere fordelingen i løpet av de neste fem årene. Som følge av det får Vestlandet neste år 21 millioner mer, men vil, med det gjeldende vedtaket, aldri få full oppretting.

Sparer 60 millioner

I går var det tid for de vanskelige konsekvensene:

— Dette er ikke kjekt for noen, men vi må rette oss etter styrets vedtak. Det er ikke mulig å stritte imot og tro at vi får kjøre dette opp igjen, lød Bogsnes' formaning til de fremmøtte.

150 stillinger skal bort. Nedbemanningen skal gi effekt fra oktober og skal være fullt gjennomført fra årsskiftet. Oppsigelser er ikke utelukket.

I år vil nedbemanningen kutte utgiftene med ti millioner kroner, neste år 60 millioner.

I ukene fremover må avdelingene avgjøre hvilke jobber som skal bort, men ledelsen har gjort en grov fordeling. Psykiatrien er delvis skjermet, men må ta 18 årsverk. Innen somatikk skal 81 årsverk bort. Av dette forsvinner 24 årsverk når B-sykehuset på Laksevåg nedlegges. Øvrige stillingskutt er fordelt på service-avdelinger, radiologisk avdeling og administrasjon.

To prosent

Sykehusledelsen forutsetter at like mange får behandling og kvaliteten opprettholdes.

Anne Kverneland Bogsnes avsluttet med å minne om at kuttet på 150 årsverk utgjør to prosent av bemanningen i Helse Bergen.

— Tilbakemeldinger jeg har fått tyder på at vi kan gjøre mye ved å justere vaktplaner og turnuser. Håndterer vi dette på en fornuftig måte, vil det ikke gå ut over annet enn at vi vil jobbe smartere, sa Bogsnes.

Fra auditoriet kom det bare ett spørsmål etter orienteringen. Plakatene langs veggene talte for seg: De sa et tydelig nei til stillingskutt.

TAUS PROTEST: Et fullsatt auditorium får meldingen om at 150 stillinger i Helse Bergen må bort. Oppsigelser er ikke utelukket. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN.