21.366 skattytere i Bergen må i år betale restskatt. I snitt skylder de 11.652 kroner hver. Mange flere, 116.751 stykker, kan glede seg over å få penger igjen. 872 millioner kroner deler de mellom seg. I dette glade lag får 80 personer igjen over 100.000 kroner.

Skatteoppgjøret for de fleste lønnstakere og pensjonister skal være klart på fredag. De som har penger til gode vil ifølge skatteetaten få disse utbetalt "kort tid" etter at oppgjøret kommer i posten. Restskatt skal betales innen 21. august.

Er du misfornøyd med likningen kan du bruke sommerferien på å skrive en klage og sende den innen 10. august.

Næringsdrivende og andre skattytere med komplisert skatteberegning kan gå med sommerfuler i magen hele sesongen. Deres skatteoppgjør kommer ikke før 6. oktober.

Hovedtallene for Bergen (tall i hele kroner og skattytere):

Inntektsår 2005 2004 2003
Antall s/y i ligningsmanntallet 148.121 150.269 159.889
Antall s/y med oppgjør 143.606 146.159 147.231
Sum skatt og avgift 10.631.305.000 10.641.469.000 9.921.603.000
Antall skattytere med tilgodeskatt 116.751 114.060 110.021
Tilbakebetalt tilsammen 872.838.000 793.138.000 784.496.474
Dvs. i snitt pr. skattyter 7.476 6.953 7.130
Antall skattytere med restskatt 21366 25.761 26.205
Må innbetale tilsammen 248.967.000 209.322.000 185.289.000
Dvs. i snitt pr. skattyter 11.652 8.125 7.070
Skattytere med restskatt over 100.000 og mer 153 162 102
Skattytere med tilgodeskatt over 100.000 og mer 80 91 90
Godtgjørelsesfradrag aksjeutbytte totalt 486.740.200 343.432.467 345.211.881
Totalt antall s/y m/godtgj.fradrag 14.111 14.401 13.148