Dette flotte bildet har vi fått låne av Bjørg Hjertø f. Haukaas. Bildet må være fra første halvdel av 1900-tallet og viser 25 ukjente personer. Trolig er det både fastboende åsabuer og byfolk på bildet. Bildet er sannsynligvis tatt i en eller annen festlig anledning, da alle mennene er de er staset opp med dress.

Er det noen lokalkjente på Haukås som kjenner igjen noen? Oppgi da hvilket nummer personen er på bildet.

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken "Åsane i fortid og nåtid".

Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien), der første bind kommer i oktober.

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Samler Åsane i bilder

Breistein, Brurås og Hylkje

En Dehl Skiønne Pærle Elver

Tur fra Haukås til Breistein og Hetlebakksåta

Ukjent ungeflokk på Haukås

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Haukås

Besøk Åsane Historielag

Åsane Historielag har en del kart over Haukåsområdet

Flyfoto fra Haukåsområdet hos Museumssenteret i Salhus

Kjenner du igjen noen på bildet?