IKEAS varehussjef i Åsane, Jostein Hatlebrekke, sa på møtet at IKEA trenger 120 mål til sitt nye varehus, mens byrådet går inn for 96 mål.

Forskjellen går på antall parkeringsplasser og såkalte buffersoner med avskjerming i forhold til blant annet kirkegården.

— Jeg føler vi er kommet i en god dialog med kirken og jeg er overbevist om at vi skal finne løsninger som vil ivareta IKEAs, kundenes og kirkens behov, sa Hatlebrekke.

— IKEA i Åsane hadde i fjor 1,2 millioner kunder. Jeg er helt overbevist om at resten av næringslivet i Åsane nyter godt av det store besøket på IKEA, sa Hatlebrekke.

100 nye arbeidsplasser

— IKEA i Åsane har i dag 340 ansatte. Jeg regner med at dette vil vokse med om lag 100 i løpet av tre-fire år dersom vi får bygge det nye varehuset på Nyborg, sa IKEA-sjefen.

Dag Skansen, leder i Åsane Høyre, sa at Åsane, som kanskje Norges største bydel, har en sterk underdekning på arbeidsplasser i bydelen. Bare 23 prosent av arbeidsstokken i Åsane har sitt arbeid i bydelen. Snittet på landsbasis er 43 prosent.

— Jeg synes å registrere at de fleste innlegg og impulser fra folk er overveiende positive og at folk mener IKEA skal få bygge på Nyborg. De som av ulike grunner er imot planene burde ha reagert for svært lenge siden. IKEA og det øvrige næringsliv må ha forutsigbarhet i kommunens planer, sa Dag Skansen.

Folkemøtet gikk for seg i rolige former. Det virket ikke som motstanderne av planene hadde møtt opp.