— Mange metadonklienter vil gjerne komme ut av ruskarrieren sin. De ønsker å komme videre i livene sine og ha en grunn til å stå opp om morgenen, sier sosialminister Ingjerd Schou til Bergens Tidende.

Pengene er en del av regjeringens fattigdomssatsing, og ble bevilget over statsbudsjettet for 2004. Først nå er fordelingen blitt kjent. Av fire prosjekter som får støtte til å opprette tiltaksplasser for tunge narkomane, er Bergen det største med 25 plasser. Andre som har fått midler er Trondheim, Kristiansand og Romerike.

Sosialministeren mener at mange narkomane som behandles med metadon trenger å få struktur på livet sitt.

— Arbeidstrening kan gi dem det, og kan fungere som et første skritt på veien til å komme i vanlig jobb. Arbeidstreningen kan også gi svar på spørsmål om kompetanse og hvilken utdanning hver enkelt eventuelt trenger, sier hun.

I behandlingsmiljøet i Bergen blir Sosialdepartementets tiltakspakke tatt vel imot.

— Dette var en positiv overraskelse, sier Wenche Haga, klinikksjef ved avdeling for legemiddelassistert rehabilitering ved Bergensklinikkene.

I Hordaland og Sogn og Fjordane blir rundt 250 personer behandlet med metadon. Haga mener de nye midlene vil styrke disses mulighet til å komme i gang med noe fornuftig på dagtid.

— Dette er i alle fall en begynnelse. Får vi et tilsvarende løft på boligfronten, begynner dette å likne noe, sier hun.

Bergen er valgt ut blant annet fordi flere arbeidsplasser kan være aktuelle her. Arbeidsgiverne skal ikke betale lønn for de tiltaksplassene som opprettes.