— Vi ser vanskjøtsel fra tid til annen. Men så galt som dette er det heldigvis sjelden, sier Bjørn Borlaug, leder i Dyrevernnemnda for Bergen, Os og Osterøy.

Nemnden hadde assistanse fra politiet da dyrene i tirsdag ble tatt bort fra gården og kjørt til slakteriet.

Tomt for mat

Da Dyrevernnemnda kom på inspeksjon, fant de 25 avmagrede dyr på båsen. Tre dyr var så utsultet og dårlig stelt at de måtte nødslaktes utenfor fjøset. To kyr hadde så lange klauver at de ikke klarte å stå skikkelig - en ku hadde hele 13 centimeter for lange klauver.

— Dyrene er underfôret, og har over lengre tid ikke fått nok mat. I siloen var det nesten tomt for fôr. Renholdet er også under enhver kritikk, sier Borlaug.

Jordene var heller ikke gjødslet, slik at det ikke var nok næring til dyr på beite.

Dyrevernnemnda tilkalte politiet da de kom til gården i Åsane mandag. Bonden sperret inngangen til fjøset med traktoren og nektet slaktebilen å komme til tirsdag, slik at politiet også da måtte tilkalles.

Flere advarsler

Dyrevernnemnda ble sist høst varslet av naboer om at dyrene på gården ikke fikk godt nok stell. I september fikk bonden, som har drevet gården alene i mange år, en lang liste med pålegg. Disse ble ikke fulgt opp.

For kort tid siden kom nemnden på nytt besøk, og ga bonden en ukes varsel på å utføre utbedringer. Da det heller ikke ble gjort noe denne gangen, fikk bonden en dag på seg til å ordne opp selv.

Mandag kom Dyrevernnemnda sammen med veterinær, og det ble bestemt at tre dyr måtte nødslaktes på stedet. Resten ble sendt med slaktebil tirsdag.

Flere dyrelidelser

Dyrevernnemnda vil kreve at mannen ikke lenger skal få eie dyr og drive gårdsbruk. Bak dyretragedien skjuler det seg en personlig tragedie for bonden.

Statistikk viser at slike dyretragedier forekommer oftere enn før. I fjor fikk Statens dyrehelsetilsyn rapporter om 28 omfattende dyrelidelser på norske gårdsbruk, etter manglende stell og omsorg. I de tre årene før, fra 1998 til 2000, var det i gjennomsnitt 12 slike tilfeller per år.

— Dyreholdet har ikke bedret seg de senere årene. Det er etter hvert blitt lite lønnsomt å drive gårdsbruk, og stadig flere evner ikke å drive bruk på tilfredsstillende måte, sier Bjørn Borlaug.

TIL SLAKTERIET: 22 dyr måtte tirsdag sendes til slakteriet etter at Dyrevernnemnda avdekket vanstell på en gård i Åsane.
FOTO: DYREVERNSNEMDA