– Vi har nå 105 årsverk og skal i løpet av høsten være nede i 80. Målet er å få dette til gjennom frivillige ordninger, sier administrerende direktør i avisen Veslemøy Tvedt Fredriksen. Hun starter forhandlinger med klubbene i avisen allerede i morgen.

– Nedbemanningen i seg selv vil ikke få noen konsekvenser for leserne gjennom bevisste endringer av produktet, sier Fredriksen.

Frivillige tiltak

For å holde kvaliteten skal arbeidsprosessene endres og ny teknologi skal tas i bruk.

Årsverkene som må bort håper Fredriksen å få til gjennomn en rekke frivillig tiltak som nå skal diskuteres med de ansatte.

– Oppsigelser er en løsning vi håper å unngå, sier hun.

Finanskrisen har først og fremst virket på løssalget til BA.

– Abonnementsmassen er noenlunde stabil men løssalget er sterkt nedadgående. I sommer har det riktignok vært litt bedre, men det så vi også i fjor sommer så vi vet ikke om det vil vare. Også annonsemarkedet har falt betydelig og vi ser ikke noe tegn til bedring, sier direktøren.

Hun tror imidlertid at tiltakene som nå settes i verk vil stabilisere situasjonen.

– Vi vil i hvert fall forsøke å unngå en tilbakevendende ryddeøkt hvert eneste år med kontinuerlig nedbemanning, sier Fredriksen.

Selger huset

Styret i BA-konsernet vedtok i går også å selge den store eiendommen Chr. Michelsensgate 4, hvor avisen holder til.

– En forutsetning for salget er at vi kan leie tilbake de lokalene avisen selv har bruk for, sier styreleder Tore Dvergsdal.

– Ettersom bygget eies av Bergensavisen Konsern og ikke datterselskapet Bergensavisen, vil salget heller ikke få noen økonomiske konsekvenser for avisen, sier Dvergsdal som er styreleder både i konsernet og datteren.

Det er A-pressen som eier 69 prosent av konsernet som har ønsket å selge bygget for å kunne frigjøre i størrelsesorden 80 millioner kroner. Når salget skal gjennomføres vil være opp ti administrasjonen avisen.

– Men styret har nå gitt klarsignal til å forberede salg, sier Dvergsdal.

Selve avisen hadde i fjor et driftsunderskudd på 6,92 millioner kroner og et underskudd før skatt på 3,93 millioner.

Sluttet å trykke

I mai i år sluttet avisen å trykke hos sitt eget trykkeri og ble i stedet kunde hos BT-trykkeriet.

– Det har gitt oss bedre fleksibilitet og flere fargemuligheter på trykk. Og ikke minst vil vi i år spare mellom fire og fem millioner kroner på skifte av trykkeri. For hele neste år snakker vi om en besparelse på rundt 10 millioner kroner, sier Dvergsdal.