Tirsdag falt dommen mot 25-åringen fra Åsane.

Han dømmes av Bergen tingrett til elleve års fengsel, som er i tråd med aktor Jan-Inge Wensell Raanes' påstand.

— Jeg konstaterer at retten har vurdert bevisene på samme måte som meg og på det grunnlag funnet det bevist at drapet var forsettlig, sier statsadvokaten.

25-åringen må også betale 200.000 kroner i oppreisning til sin mor.

Anker

Mannens advokat, Per Magne Kristiansen, informerte tirsdag ettermiddag 25-åringen om dommen i Bergen fengsel.

De bestemte seg umiddelbart for å anke.

— Han har vært helt klar på at det aldri var meningen å drepe broren. Han konstaterer med glede at han er blitt trodd av en av dommerne på at dødsfølgen ikke var tilsiktet, sier Kristiansen.

Dommen fra tingretten ble avsagt under dissens. En av dommerne var enig med 25-åringens forsvarer i at saken dreide seg om en legemsbeskadigelse med døden til følge.

— Det har en strafferamme på mellom seks og syv år. Forskjellen opp til elleve år er stor. Han er klar veldig klar på at han nå ønsker å få saken prøvet for en høyere rettsinstans, sier Kristiansen.

Knivstakk bror

21.september i fjor drepte han sin bror med to knivstikk, et i hjertet og et i skulderen. Broren døde av blødninger fra hjertet.

Drapet skjedde etter gjentatte konflikter i hjemmet. Det var to politibesøk gjennom de tre ukene før drapet, og tiltalte fortalte i retten at han følte seg truet og mobbet av broren og hans kjæreste.

— Jeg var sliten og følte meg truet. Derfor følte jeg hat. De skulle alltid kalle med drittunge og drittsekk. Derfor forsvarte jeg meg med kniv. Jeg savner min bror hele tiden, sa den tiltalte 25-åringen i sin forklaring under rettssaken i slutten av mai.

Aktor Raanes sa i sin prosedyre at det var formildende at den tiltalte har tilstått de faktiske forhold. Han trakk også frem at han ikke betvilte at tiltalte synes det var vondt å ha tatt livet av sin bror. Likevel mente han at det ikke burde være formildende.

— Ikke forsettlig

John Christian Elden, forsvarer for 25-åringen argumenterte i sin prosedyre for at drapet ikke var forsettlig. Han ønsket 25-åringen dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge, med en strafferamme på inntil ti år.

Han viste også til de to sakkyndige sin vurdering i saken.

— Vi kan ikke tillegge ham evner som en voksen person med normal livserfaring, sa Elden.

Får 200.000 i erstatning

Gjennom sin bistandsadvokat, Jannicke Keller-Fløystad ba moren til de to brødrene om 200.000 kroner i skadeerstatning.

— Dette fordi hun har opplevd en dobbel sorg. Hun har mistet en sønn, og opplever en sterk sorg over at den andre sønnen er i fengsel.

Bergen tingrett tilkjente erstatningen, i henhold til bistandsadvokatens påstand. I tillegg tilkjennes hun erstatning for økonomiske tap på 39.000 kroner.

Etter reglene for voldsoffererstatning fra det offentlige, må kravene fremsettes mot den ansvarlige gjerningspersonen, for at det offentlige skal fatte voldsoffervektak.

- Krav mot staten

— Mor anser derfor erstatningskravet som et krav mot staten. Dette ønsker hun fordi hun opplevde at familien ikke fikk den hjelpen de ba om i dagene i forkant av drapet, sa Fløystad etter rettssaken.

Også kjæresten til den avdøde ba om erstatning på 200.000 kroner. Forsvarer Elden mente det ikke er riktig med erstatning til den avdødes kjæreste, men at det var naturlig med erstatning til mor.

Retten var enig med 25-åringens forsvarer, og tilkjente ikke kjæresten erstatning.

Morens bistandsadvokat, Jannicke Keller-Fløystad, sier moren til 25-åringen og drapsofferet støttersønnens anke fullt ut.

— Hun er helt sikker på at han ikke handlet med forsett, og at han dermed skal dømmes for legemsbeskadigelse med døden til følge.