EIRIK DAMSGAARD MARIT HOLM

Verken skipperen eller rederiet vedtok bøtene.

Kystvaktskipet «Ålesund» brakte tyskeren til Tollbodkaien ved 13-tiden fredag.— Båten hadde et ulovlig, såkalt slitenett på trålen, slik at maskevidden blir mindre, opplyser orlogskaptein Edvard Winther Johansen, nestkommanderende ved Kystvaktskvadron Sør.

Slik ulovlig redskap gjør at fiskefartøyer får mindre fiskestørrelser, og totalt større mengder på kortere tid.

Betjenter fra Hordaland politidistrikt kuttet av deler av redskapen som bevis. Den samme tråleren skal ha blitt oppbrakt for et tilsvarende forhold i fjor. Denne saken er ennå ikke avgjort i rettsapparatet.

«Helgoland» ble frigitt ved 19-tiden, etter at rederiet stilte en bankgaranti på 250.000 kroner. Skipperen nektet å vedta boten på 15.000 kroner, mens rederiet nektet å vedta en bot på 225.000.

Båten drar trolig til Danmark med 26 tonn sei, men kan ikke seile fra en norsk rettssak. Den kommer opp senere.