Tollerne på Flesland gjorde rekordbeslag da de slo til mot en 24-årig engelskmann lørdag kveld. Koffertene var smekkfulle av khat — til sammen 46 kilo.

Kureren landet på Flesland ved 21-tiden lørdag kveld. Stoffet hadde han med seg fra London. 24-åringen ble satt i fengsling forvaring ved Bergen politikammer, og er foreløpig ikke avhørt.

I forhørsretten mandag la mannen alle kort på bordet. Han fikk en uke varetektsfengsel og 21 dagers ordinær fengselsstraff.

Politiet har vært svært tilbakeholden med opplysninger i saken. Etter det bt.no kjenner til jobbes det nå for å rulle opp mottakerapparatet.

Stoffet brukes ved å tygge store mengder khatblader over flere timer. Bladene må være ferske. Stoffet gir en sentralstimulerende effekt lik den kokain og amfetamin gir, men betydelig svakere. I flere europeiske land er planten lovlig, blant annet Storbritannia, men i Norge er khat forbudt og regulert som narkotika.

Straffene som blir gitt for khatsmugling er milde.