Det var natt til 1. januar i fjor dødsulykken skjedde på E 39 i Sauvågen i Lindås kommune. Frode Furnes mistet livet momentant.

I forrige uke møtte mannen i Nordhordland tingrett, tiltalt for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Tirsdag ble mannen dømt etter tiltalen.

Mannen er nå dømt til fengsel i to år og to måneder. Han mister også sertifikatet i fem år.

— Fullstendig meningsløst

I retten kom det blant annet frem at han hadde vært i nyttårsselskap og drukket rødvin og akevitt før ulykken.

— Jeg er tilfreds med at dommen er i tråd med tiltalen, sier politiadvokat Jan Grahl-Madsen, som førte saken for retten.

24-åringen at han ikke husket noe fra ulykken. Han sa seg derfor ikke skyldig etter tiltalen. Hvorfor han kjørte denne kvelden, gir ikke dommen svar på.

«Tiltalte har ikke kunnet gi en forklaring på hvor han skulle, bortsett fra at han ofte likte å kjøre for å 'tømme hodet'. Det er mulig at dette er beveggrunnen for at tiltalte kjørte denne natten, men det endrer ikke på det fullstendig meningsløse i tiltaltes handlinger.»

- Kjørte i 113 km/t

Et sentralt spørsmål i rettssaken var om det var 24-åringens bil som hadde kommet over i kjørefeltet der Furnes kom imot. Eksperter fra vegvesenet og politiet mente at det var mest sannsynlig at det hadde skjedd. Det var ingen vitner til sammenstøtet.

Nordhordland tingrett mener det er bevist at 24-åringen kjørte sørover i 113 kilometer i timen og med en promille på 1,73 like før ulykken skjedde. Retten mener det var 24-åringen som kom over i motsatt kjørefelt, og støtter seg blant annet på vegvesenets og politiets vurderinger.

I rettssaken var det stilt spørsmål ved hvor fort Furnes kjørte, men retten mener det er ingen grunn til å klandre ham for ulykken.

- Taler for streng straff

Det er «nærliggende at tiltalte mistet kontrollen over kjøretøyet som følge av ruspåvirkningen og farten. Med den påvirkningsgraden tiltalte har hatt, har hans kjøreferdigheter vært kraftig redusert, og når dette kombineres med høy fart vil han lett kunne miste kontrollen», heter det i dommen.

Den konkluderer med at mannen handlet grovt uaktsomt.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff i ett år og åtte måneder, men retten økte altså fengselsstraffen med et halvt år, blant annet fordi dommen skal virke avskrekkende på andre.

Den høye farten, kombinert med betydelig rus, taler for streng straff.

Må betale erstatning

«Det må også påpekes at det er straffeskjerpende at det uaktsomme drapet skjer på en tilfeldig møtende bilist», heter det i dommen.

Foreldrene til Furnes maktet ikke å forklare seg i retten. Påkjenningen ble for stor. 24-åringen ble dømt til å betale hver av dem 90.000 kroner i oppreisningserstatning.

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra bistandsadvokat Ivar Abrahamsen eller forsvarer Jannicke Keller-Fløystad. bt.no har vært i kontakt med far til Frode Furnes, som var kjent med dommen. Han ønsket ikke å uttale seg om den.