ATLE ANDERSSON

Det viser tall BT har innhentet fra Vannverkregisteret i Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

41 vannverk i Hordaland forsynte i fjor abonnentene med udesinfisert drikkevann. Fylket topper dermed den lite hyggelige statistikken sammen med Nordland og Troms. I Sogn og Fjordane manglet 24 vannverk utrustning for desinfeksjon.

Mest utsatt

De fleste vannverkene som leverer udesinfisert vann i springen til husstandene er små og forsyner opptil 3800 personer. I Hordaland blir 4,3 prosent av innbyggerne forsynt med udesinfisert drikkevann.

Svartediket i Bergen er ikke på «verstinglisten», fordi vannet der blir klorert. Ettersom dette vannbehandlingsanlegget mangler UV-bestråling, fanger det likevel ikke opp Giardia-parasitten, opphavet til magesjau-epidemien som herjer deler av Bergen. Svartediket får etter planen slikt utstyr i 2007, men som BT skrev onsdag vurderer nå kommunen å installere et midlertidig UV-filter om kort tid som følge av parasitt-utbruddet.

Ingen garanti

Men vannbehandlingsanlegg er ingen garanti for at drikkevannet er hundre prosent rent og trygt.

Nesten TI prosent av norske vannverk hadde i 2003 utilfredsstillende vannkvalitet, trass i at de behandler vannet for at det skal være hygienisk trygt. Det vil si at de ikke tilfredsstilte kravene til E.coli, som er indikatorbakterie for forurensning fra menneskers og dyrs avføring. Også her er små vannverk de største synderne.

Folkehelseinstituttet mener mørketallene er store. Årsaken er at 190 vannverk i fjor ikke innrapporterte data for E.coli.

Også ved vannverk med UV-anlegg blir det påvist E.coli-bakterier. Folkehelseinstituttet forklarer det med feil dimensjonering eller dårlig drift.

En av tre innbyggere som er tilknyttet kommunale vannverk fikk vann som ikke oppfyller kravene til farge og pH.

Skumlere enn kjøtt

Undersøkelser utført av Nasjonalt Folkehelseinstitutt viser at ikke-desinfisert drikkevann er en betydelig helsemessig risikofaktor. Resultatene støtter teorien om at drikkevann har større betydning som kilde til næringsmiddelbårene sykdommer i Norge enn animalske produkter som kjøtt og egg. I de fleste andre industriland er situasjonen motsatt, fastslår Folkehelseinstituttet.

Seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet mener vi likevel har «rimelig god drikkevannskvalitet» her i landet.

— Det er ikke så veldig mange som blir fastslått syke på grunn av drikkevannet. På den annen side vet vi jo ikke i hvilken utstrekning lettere magesjau, som ikke er uvanlig blant folk, skyldes dårlig vannkvalitet eller andre forhold, sier Nicholls. Selv om tusenvis av mennesker i Bergen nå tvinges til å koke drikkevannet, påpeker Nicholls at det samme skjer mange andre steder i Norge hvert eneste år.