Politiets gransking viser at hele 23 av de 92 vekterne som har jobbet for Security West i Bergen de siste tre årene er tidligere straffedømt eller bøtelagt.

– Det vitner om at det har vært mangel på kontroll og mangel på ansvar overfor det regelverket som ledelsen har et ansvar for å praktisere. Derfor har vi i dag besluttet å trekke tilbake godkjenningen til selskapet, sier politiinspektør Øyvind Tenold i Hordaland politidistrikt til TV 2.

Politiet har gransket alle ansatte i selskapet etter at en av vekterne (36) ble siktet for voldtekt av en kvinne på Nesttun senter i november. Vekteren som er siktet er tidligere sexdømt og ilagt sikring.

Tre andre ansatte ved vekterselskapet er ransdømte og åtte er dømt for vold. For å jobbe som vekter kan man ikke ha alvorlige lovovertredelser på rullebladet, og det er politiet som er pliktig til å sjekke vandelen. Security West ble ikke kontrollert før etter 12 år.

– Det er selvfølgelig helt uakseptabelt. Derfor må vi gripe fatt i dette nå, for å ta kontroller av samtlige vaktselskaper og prøve å luke ut de som ikke er skikket. Fram til i dag er dette en konsekvens av at politiet ikke har prioritert kontroller godt nok. I tillegg har vi ikke hatt gode nok rutiner, sier Tenold.