Blant de 46 nordmennene som i fjor mistet retten til å jobbe som helsepersonell, var det hele 23 som mistet den fordi de misbrukte rusmidler.

12 av de 23 var sykepleiere. Dermed utgjør de den desidert største gruppen.

Totalt ga Helsetilsynet reaksjoner til 39 personer som følge av rusmisbruk i fjor.

Blant de øvrige 23 som mistet autorisasjonen i fjor, dominerer helsepersonell som mistet den på grunn av sin atferd, hovedsakelig kriminelle handlinger. Det gjelder ni personer. I tillegg var det syv personer som mistet den etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.