Det er vanskelig å rekruttere familier som tar imot et fosterbarn. For mange barn haster det å få nye, stabile omgivelser men fylkeskommunen har ikke nok hjem å tilby.

— Mange familier har det så travelt. Ofte er begge foreldrene i arbeid og aktive på fritiden. Egne barn skal også på sine fritidsaktiviteter, og mange føler rett og slett at de ikke har kapasitet til å ta imot et barn eller ungdom, sier Per Ståle Theodorsen. I disse dager leder han en konferanse for fosterforeldre der de deler erfaringer.

— Det vanskeligste er å plassere barn fra åtte år og oppover. Det er enklere med mindre barn, fordi mange tror de har mindre problemer, sier Theodorsen.

Han leter etter personer som er genuint interessert i barn og som har tid. Men kampanjer og annonser til tross, responsen er ikke stor nok. 23 barn trenger et fosterhjem nå, men fylkeskommunen skulle gjerne hatt flere på liste som kan ta imot neste gang et barn er i krise.

— For mange barn er fosterhjem redningen. De aller fleste klarer seg veldig bra.