Så urolig var mannen at politifolkene, i tillegg til håndjern, måtte sette på ham fotjern.

I Midhordland tingrett er 23-åringen dømt til fengsel i 30 dager. I dommen heter det at hendelsen har karakter av “fyllerør”.

Men for retten er det ingen formildende omstendighet: “Tendensen med økende vold og trusler mot politifolk tilsier en skjerpelse av straffenivået mer enn en lemping”, heter det i dommen.