Den 23 år gamle mannen er av Bergen tingrett i tillegg dømt til å betale offeret en erstatning på 41.447 kroner, samt at han må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Lørdag 19. august i fjor slo 23-åringen en annen mann med knyttet hånd i ansiktet i en sentrumsgate i Bergen, slik at mannen fikk slått ut deler av to fortenner. Mannen fikk også et langt kutt over høyre øye og flere kutt i leppen. Slaget førte til at offeret falt i bakken.

Retten ser det som skjerpende at slaget er utført med en meget betydelig kraft, og at straffen derfor burde vært satt til ubetinget fengsel i anslagsvis 90 dager. Men på grunn av 23-åringens vanskelige barndom, hans narkotikaproblem og hans ADHD-diagnose, finner retten det mer hensiktsmessig å idømme ham samfunnsstraff. Retten ser det også som formildende at 23-åringen avga en uforbeholden tilståelse i saken, om enn på et sent stadium.

23-åringen er tidligere domfelt for narkotikakriminalitet.