Det er egentlig Kystverkets post for «spesielle driftsutgifter» som skal dekke kostnader som skyldes akutt forurensning. Men i budsjettet for 2007 er det avsatt beskjedne 3,75 millioner kroner til uforutsette hendelser. Kystverket ligger under Fiskeri— og kystdepartementet.

De samlede kostnadene etter forliset er anslått til 225,5 millioner kroner, og det er et samlet Storting som forskutterer denne summen inntil de endelige ansvarsforholdene er klarlagt. I henhold til forurensningsloven er det forurenser som er ansvarlig, og staten vil derfor kreve refusjon fra skipets eier.

«Server» gikk på grunn ved Hellisøy i Fedje på ettermiddagen 12. januar. I løpet av kvelden brakk skipet i to. Akterenden sank umiddelbart, mens forskipet ble slept inn til Ågotnes nord for Bergen, der det ble satt på grunn.

Ved havariet hadde MS «Server» 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel om bord. Det er anslått at mellom 300 og 500 tonn bunkersolje har lekket ut. Den tykke bunkersoljen har lagt seg på strender og i fjæresteinene i et stort område. Opprydningsarbeidet i henhold til planen om strandsanering vil være ferdig i løpet av sommeren 2007.

Paul Amundsen
Paul Amundsen
Paul Amundsen