Ifølge en oversikt fra Fylkesmannen i Hordaland er disse plassene fordelt på åtte privatskoler.

Flest plasser har Danielsens skole med nesten 800 plasser fordelt på Danielsens videregående skole og Danielsens intensivgymnas.

Bergen private gymnas, Akademiet og Sonans videregående skole er også forholdsvis store aktører på det private markedet innen videregående opplæring. Disse skolene har mellom 300 og 500 godkjente elevplasser.

Minst i markedet er Bårdar akademiet og Handelsinstituttet med henholdsvis 15 og 30 godkjente studieplasser.