— Noen av dem har sittet hjemme i flere år og røykt hasj. Noen av dem kjenner vi. Andre har vi ikke vært i kontakt med. Flertallet er pågrepet for bruk eller besittelse av cannabis, sier Renate Trellevik.

Hun er avdelingsleder i Utekontakten i Bergen kommune. En koordinator hos dem administrerer prosjektet som ble startet i 2009, sammen med flere andre etater. "Tidlig ute" er et tilbud til dem mellom 15 og 25 år som sliter med rus og har begått kriminalitet.

— I dag har vi 22 ungdommer som deltar i prosjektet. De har alle individuelle behov. Vi kartlegger disse, og setter en av våre 19 feltarbeidere opp som koordinator for den enkelte, forteller Trellevik.

— Nettopp fordi vi har så mange koordinatorer, er det gode muligheter for å få et godt forhold mellom ungdom og koordinator, legger hun til.

Så langt har ikke resultatene av prosjektet vært evaluert, men Trellevik mener det er et godt tilbud for dem som trenger det.

— Politiet er flinke til å se på «Tidlig ute» som et alternativ til straff. De som kommer hit, får en påtaleunnlatelse i stedet for en ordinær straffereaksjon. Dersom de aksepterer deltakelsen i prosjektet, sender politiet papirene over til oss. Vi går straks i gang, og kartlegger behov den enkelte har. Deretter finner vi ut hvilke andre etater som kan hjelpe til. Avdeling for rusmedisin ved Helse Bergen bistår i flere av sakene. Dernest kan det være behov for hjelp til bolig, jobb, undervisning, for å nevne noe.

Personene forplikter seg til å delta i minst seks måneder i prosjektet. I den perioden tilbys de hjelp fra institusjoner og fagpersoner for å få kontroll med rusproblemene.

— Dersom de velger å gå ut av prosjektet, sendes saken tilbake til politiet, forteller Trellevik.