Klokken 10.00 i dag kom Namsmannen med en låsesmed. Så ble låsen til den staselige villaen i Knarrevik skiftet.

— Det blir fremstilt som om vi har vært her ulovlig. Vi har en kontakt! Nå har vi satt en advokat på saken. Vi vil ikke bli fremstilt som om vi bryter loven, vi har seriøse samarbeidspartnere, sier transport- og personalansvarlig Jan Wisnes ved Bergen Budservice Thermo.

Han må komme seg ut av kontoret i andre etasje, gi fra seg nøklene og pakke sammen kontormaterialet. Rumenerne som har bodd der bar ut madrasser, lamper og andre personlige eiendeler. Innen klokken 12.00 måtte de være ute.

Konflikten er i korte trekk slik:

  • Fjell kommune og villaeier Norwegian Talc mener minst 16 rumenerne har bodd i villaen i Knarrevik ulovlig siden mai/juni i år. Villaen er ikke regulert til bolig.
  • Bergen Budservice Thermo har ansatt rumenerne og mener at de har en leiekontrakt som gir rumenerne rett til å bo i huset i en periode.

I mai/juni kom de første av 16 rumenske arbeidere til Knarrevik. De flyttet inn i villaen. I tillegg kom noen familiemedlemmer.

Møtes i retten

Før dette hadde Norwegian Talc og budfirmaet forhandlet om en kontrakt.

— I vår forhandlet vi om en avtale. Det ble laget et avtaleutkast, men det ble ikke signert. Firmaet fikk ved en misforståelse tilgang til lokalene før kontrakten var signert. Etter noen dager konstaterte vi at de brukte villaen til noe annet enn det vi diskuterte med dem, sier administrerende direktør Per-Gunnar Leversen i Norwegian Talc.

Firmaet har eid villaen i Knarrevik siden midten av 1930-tallet. Da de ikke trengte huset til kontorlokaler selv, ville de leie den ut. Norwegian Talc tok kontakt med advokat straks de så at flere personer hadde flyttet inn i huset. 27. august sendte de en begjæring om fravikelse av eiendommen til Midhordland tingrett.

— Vi er innstilt på å møte dem i namsretten, sier Leversen.

Brannvesenet reagerte

I den kontrakten som bt.no får se litt av, går det frem at personer kan overnatte i huset i forbindelse med kurs og konferanser.

— Det var Norwegian Talc som skulle sørge for bruksendring. Vi la uttrykkelig vekt på at kurset kunne vare i tre måneder og at rumenerne trengte et sted å være i begynnelsen. Men det var ikke meningen at de skulle bo i villaen permanent, sier Wisnes, som mener at de har en bindende kontrakt med huseier.

Det var Brannvesenet som gjorde Fjell kommune oppmerksom på at det staselige huset blir brukt som bosted, selv om det ikke er regulert til bolig. Da rumenerne ikke flyttet ut, tilkalte de namsmannen.

— Brannvesenet var bekymret. Da tok vi affære med en gang. Vi hadde brannen i Bergen friskt i minne, sier Willy Sørensen, plan- og utbyggingssjef i Fjell kommune.

Har funnet hus til dem

Bergen Budservice Thermo forteller at rumenerne er kommet på ettårskontrakter. Sammen med NAV og andre offentlige instanser skal de ha laget et opplegg for sjåførene deres. Firmaet som driver med transport innen storkjøkken har nå klart å skaffe andre bosteder i Bergen til de 22 rumenerne.

— Det blir gjort et stort poeng ut av dette er utlendinger. Dette er folk med gode utdanninger som ikke får seg jobb i hjemlandet. Vi ønsket å gi dem et litt bedre økonomisk ståsted, sier Wisnes.

RUNE BERENTSEN
RUNE BERENTSEN
RUNE BERENTSEN