Det er de fra husholdninger med over 500.000 i inntekt som drar oftest på høstferie. 28 prosent i denne gruppen tar seg fri og reiser bort om høsten. I husholdninger med en inntekt under 99.000 kroner er det åtte prosent som reiser på høstferie. Tendensen er at til mer penger husholdningen har, til mer reiser de på høstferie.

Gjennomsnittlig drar 21 prosent av alle nordmenn på ferie om høsten. Det gjør høsten til den nest mest populære ferietiden. 63 prosent av befolkningen, og 66 prosent av vestlendingene, drar på ferie om sommeren.

Det er folk fra Akershus, Oslo og Vestlandet som drar oftest på høstferie, viser tallene fra 2002.

22 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene i Norge ferierer om høsten.

I 1992 var det 16 prosent av befolkningen som dro på høstferie. Det er en tendens til at det blir stadig vanligere å dra på ferie om høsten, selv om det har flatet ut etter toppåret 2000, da 23 prosent var på høstferie.