— Redningsselskapet har i år opplevd et mediestyr og et mediefokus som vi aldri har hatt tidligere. Det er derfor helt naturlig at vi får en reaksjon på dette blant giverne, sier markedssjef Atle Giljarhus i Redningsselskapet. Han vil ikke opplyse om hva nedgangen innebærer i antall millioner.

Redningsselskapet sendte tidligere i desember måned ut et brev til sine medlemmer og andre mulige givere med oppfordring om å sende pengegaver til selskapet. Utfallet av denne juleaksjonen er naturlig nok ikke kjent ennå.

5 millioner

Etter det Bergens Tidende forstår dreier giversvikten seg om rundt fem millioner kroner. Ifølge årsrapporten for 2004, hadde Redningsselskapet det året 721 millioner kroner i samlete inntekter. 532 av disse millionene var inntekter fra spilleautomatene selskapet driver. 58 millioner kom fra lotteri og 22 millioner var medlemsinntekter fra de vel 50.000 medlemmene i Redningsselskapet. 25 millioner kom fra giverinntekter.

Automatavhengig

Inntektstallene viser hvor avhengig Redningsselskapets økonomi er blitt av spilleautomatene. Dersom regjeringen får gjennomført Stortingets tidligere vedtak om at Norsk Tipping for fremtiden skal ha monopol på drift av spilleautomater i Norge, vil Redningsselskapet, i likhet med flere andre store frivillige organisasjoner, få en dramatisk reduksjon i sine inntekter.

Takk og respekt

— Vi vil takke de som har støttet oss og samtidig har vi respekt for de tidligere givere som er kommet til at de i år vil gi sine gaver til andre mottakere. Vårt mål er nå å bygge ny tillit og komme sterkt tilbake, sier markedssjef Atle Giljarhus.