Etter hvert som flere og flere stemmer ble telt opp, krøp også anslaget for valgdeltakelsen oppover. Da 98 prosent av stemmene i årets kommunevalg var telt, var frammøtet 62,3 prosent. Det er 1,1 prosentpoeng foran valget i 2007, da 61,2 prosent av oss fant veien til urnene. Det er også det beste siden 1995. ## Skuffet

Likevel ser det ikke ut til at terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli har ført til en en kraftig oppsving i nordmenns demokratiske deltakelse. Mens teoriene om hvordan stemmene ville fordele seg i kjølvannet av terroren har vært delte, var det mange som forventet at deltakelsen ville øke merkbart i valget seks uker senere.

AUF-lederen i Oslo, Vegard G. Wennesland, er skuffet over valgdeltakelsen.

— Jeg skulle gjerne sett at valgdeltakelsen var høyere, og det hadde vi også trodd. Det har vært vårt inntrykk når vi har vært på husbesøk og på stand at det skulle bli høyere, så det overrasker meg faktisk, sier Wennesland til Aftenposten.no.

Sier de skal stemme

I noen meningsmålinger har opptil 80 prosent svart at de skal stemme. Og til tross for at alle valgeksperter er enige om at folk skryter på seg oppmøte ved valgurnene, anslo valgforsker Frank Aarebrot så sent som fredag at rundt 68 prosent ville møte opp.

Men denne mobiliseringen for mer demokrati ser altså ut til å ha blitt betydelig svakere. Andelen som møter opp den andre mandagen i september for å si sitt om styre og stell i norske kommuner nådde en tydelig topp i 1963 med drøyt 80 prosent.

Siden har den falt nesten uavbrutt, og fremmøtet på 59,3 prosent i 2003 var det svakeste siden mellomkrigstiden. 2007 viste dermed en bedring på nesten 2 prosentpoeng.