Det var i februar i fjor at en veterinær oppsøkte sauefjøset i Sogn og Fjordane, etter tips fra en nabo.

Da veterinæren kom til gården var ikke eieren hjemme, men døren til fjøset sto åpen. Innenfor døråpningen så veterinæren tre døde sauer.

Politiet og ledelse i det lokale Mattilsynet ble varslet, og undersøkelser av fjøset ble satt i gang.

Kraftig avmagret

Inne i fjøset fant veterinæren en binge med åtte døde sauer, og en annen med ni døde sauer. I tillegg ble fire døde sauer funnet utenfor fjøset.

Sauene var ifølge veterinæren kraftig avmagret, og kadavrene bar preg av at de hadde dødd på forskjellige tidspunkt. Ut fra de døde kroppenes tilstand anslår veterinæren at det kan være fra en måned til en til to ukers forskjell i dødstidspunkt.

To veterinærer har konkludert med at sauene døde av avmagring og vanstell.

Inne i fjøset var verken vann eller for tilgjengelig, og det var ikke fjernet gjødsel på en tid.

— Dårlig for

Saueeieren forklarte i retten at han i løpet av høsten og vinteren hadde gitt sauene for fra en silo. Han sa han var blitt oppmerksom på at foret var dårlig, men at han fortsatte å gi det til dem.

Mannen forrklarte at det først var fire sauer som døde, og at han bar dem ut av fjøset. Noen uker senere fant han en morgen alle de andre sauene døde i fjøset, hevdet han.

Ble ikke trodd

Fjordane tingrett har ikke trodd på mannens forklaring. Retten mener det er uomtvistet at sauene sultet i hjel på grunn av manglende eller fraværende foring og vanstell.

At 17 sauer skal ha dødd samme natt er ikke tenkelig, mener dommerne, og viser til veterinærenes forklaring om forskjell i dødstidspunkt. Dommerne har heller ikke tro på at det var dårlig for som drepte dyrene.

— Ved en akutt forgiftning ville dyrenes fysikk vært god på tidspunktet hvor de avgikk ved døden, og de ville avgått ved døden i noenlunde samme perioder. I nærværende sak er dyrene tydelig avmagret, og avgått ved døden med opp mot en måneds mellomrom, heter det i dommen.

Ubetinget fengsel

Dommerne understreker at saueeieren, som har lang erfaring med sauer, må ha forstått at han utsatte de avmagrede sauene for meget alvorlig vanstell. Dommerne påpeker at han også etter at de første sauene døde, fortsatte vanstellet og lot de gjenlevende sauene lide unødig frem til de døde.

Mannen er nå dømt til fengsel i 30 dager, for det dommerne betegner som en særlig grov overtredelse av dyrevernloven. Aktor, politiinspektør Ronny Iden, la i retten ned påstand om betinget fengsel og bot. Dommerne mener imidlertid dette er for mildt, og at ubetinget fengsel må til for å gi mannen en tilstrekkelig følbar reaksjon.

I tillegg til en måned i fengsel, er mannen fradømt retten til å eie, ha, bruke, handle med eller stelle husdyr, unntatt katt, for tre år.