Også i 2002 omkom det 19 personer på veiene i Hordaland. 15 menn og 4 kvinner omkom i 2003. Av de 19 omkomne var 12 bilfører, 2 bilpassasjerer, 2 mopedførere og 3 fotgjengere.

I desember omkom 2 personer på Hordalandsveiene, mot 1 person i samme måned i 2002. De omkomne i desember var en 18 år gammel mann — mopedfører som omkom i en ulykke i Fusa kommune 4. desember. Og en 16 år gammel gutt - mopedfører som omkom i en ulykke i Vaksdal kommune 21. desember.

Hele 13 av 33 kommuner i fylket opplevde dødsulykker på sine veier i 2003. Totalt 18 dødsulykker. I ulykken i Kvinnherad i februar omkom 2 personer. I de andre 17 ulykkene omkom 1 person i hver ulykke.

På landsbasis omkom 278 personer i 2003, mot 310 omkomne i 2002. Av disse var 137 bilførere, 56 bilpassasjerer, 30 motorsyklister, 7 mopedister, 13 syklister, 32 fotgjengere og 3 andre.

I desember omkom 25 personer på veiene her i landet, mot 29 i samme måned i 2002. Av disse var 12 bilførere, 6 bilpassasjerer, 2 mopedister og 5 fotgjengere.

Av til sammen 18 omkomne bilførere/- passasjerer, omkom 15 i kollisjon med annet motorkjøretøy og 3 omkom i utforkjøringsulykker.

Av de 25 omkomne var 13 menn, 10 kvinner og 2 barn.

Kilde Trygg Trafikk

Se lenke til statistikk om omkomne i trafikken i Hordaland