I budsjettet byrådet i Bergen kommune legger fram i dag, trappes rusomsorgen opp. Fra 2013 til 2015 skal 21 millioner kroner bevilges til å etablere flere mottaks— og oppfølgningssentre (MO-senter).

Mer til LAR-behandling

— Byrådet følger opp handlingsplanen mot åpne russcener med en kraftig økning i ressursene til rusomsorgen, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for sosial, bolig og områdesatsning i en pressemelding.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal styrkes med 3,3, millioner kroner.

— Disse pengene skal gå til å sikre at flere kan få god oppfølging under behandling, sier Iversen.

Ny koordinatorstilling

I tillegg skal en halv million kroner brukes til å opprette en koordinatorstilling for å samordne arbeidet med å etablere nye MO-senter og arbeidet mot åpne russcener.

— Det er viktig at det gode samarbeidet som er etablert mellom politiet, Helse Bergen og Bergen kommune videreføres, sier byråden.