Likevel en ubetinget suksess, mener Ingunn Seim, leder for Narkotikaprogram med domstolskontroll, som startet for over to år siden.

Hun mener man må se bak tallene.

— Frafallet fra andre rusavvenningstiltak er langt høyere. Det samme gjelder tilbakefall til rus og ny kriminalitet når misbrukere har sonet ferdig vanlig fengselsstraff og så slippes ut på egen hånd, sier hun.

135 søkte

I dag er det 12 personer som fortsatt er aktive i programmet.

Deltakere i Narkotikaprogram med domstolskontroll er grundig vurdert. Først må de gjennom en omfattende personundersøkelse, som blant annet vurderer personenes motivasjon, selvinnsikt, boligsituasjon, helse, etc.

Programmet tar ikke inn folk med for tung rus, store psykiatriske problemer eller sterk voldelig historie.

Ifølge Seim har 135 søkt om «opptak». 70 har kommet så langt som til personundersøkelse. 39 av disse ble funnet egnet for programmet, og 34 ble dømt til å gjennomføre programmet.

Deltagerne er med andre ord grundigere silt enn rusmisbrukere i en del andre programmer og institusjoner.

- Samfunnsøkonomisk gull

Seim mener likevel programmet er «samfunnsøkonomisk gullkantet».

— Også blant de 21 som har falt fra, er det positive sider. De sluttet med kriminalitet en periode. Livet deres forbedres betydelig mens de er med. Noen av dem faller ikke helt tilbake der de var. En har fått en diagnose som gir ham svar på viktige spørsmål om livet sitt. Men det er også noen som sier de heller vil sone fengselsstraffen sin og vie livet til rus når de slipper ut, sier hun.

Seim mener de er blitt flinkere til å plukke deltakere siden starten.

— Å plukke feil folk kan være ødeleggende for de andre også, sier hun.

Seim påpeker at samarbeidet mellom flere offentlige etater har vært meget nyttig. I prosjektet er det ansatt folk fra Kriminalomsorgen, sosialetaten i Bergen kommune og opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

Seim mener det er en svakhet at de ikke har aktivitetstilbud på kveldstid og i helger.