Saken ble fredag tatt opp til doms i Gulating lagmannsrett i Bergen. Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Arild Oma.

Forsvareren, Tor Erling Staff, ba om at mannen blir behandlet på mildeste måte og dømt til fengsel i stedet for til forvaring.

– Skyldig

Rune Pedersen (35) ble av juryen i Gulating lagmannsrett funnet skyldig i overlagt drap på kvinnen og voldtekt av en ti år gammel jente. Han har en lang forhistorie med kriminalitet og fengselsdommer, og statsadvokaten mente lovens krav var oppfylt for å gi mannen den strenge forvaringsdommen.

— Hensynet til vern av samfunnet tilsier at vilkårene for forvaring er til stede, sa Oma da han ved avslutningen av saken fredag la fram sin straffepåstand. Påstanden er den samme som statsadvokaten la ned i Bergen tingrett. Der ble mannen i mai i fjor funnet skyldig, og straffen ble satt til 18 års forvaring.

Ikke monster

Forsvarer Tor Erling Staff har ment at 36-åringen ikke var tilregnelig da han utførte handlingene. De rettspsykiatriske sakkyndige har imidlertid konkludert med at han kan straffes.

Staff ba om at retten likevel ikke dømmer mannen til forvaring, da han mente vilkårene for dette ikke er til stede. Han kan fungere godt i samfunnet i framtiden, mente forsvareren.

— Han er ikke et monster, men et menneske med særdeles mange muligheter i seg. Han angrer på det han har gjort. Han ønsker å få behandling. Men han har aldri fått noen psykiatrisk behandling, fremholdt Staff.