Minst 21 ganger fikk mannen kollegaer til å betale ut beløp på mellom fire og ni tusen kroner. Utbetalingene skjedde fra januar til juni 2006. I Nordhordland tingrett ga mannen en uforbeholden tilståelse og innrømmet det grove bedrageriet på i overkant av 138.000 kroner.

Spilleproblem

Mannen forklarte at pengene gikk til å dekke et stort spilleproblem. Han sto i gjeld til flere svært nærgående kreditorer, og mottok 10-15 henvendelser i uken fra dem.

21-åringen klarte å få bukt med spilleproblemene gjennom et behandlingsopplegg på Haukeland sykehus. Han klarte selv å stoppe bedrageriet og fikk en ny deltidsjobb slik at han klarte å betjene gjelden sin.

30 dagers fengsel

Retten fant disse omstendighetene formildende, men la likevel vekt på at sterke allmennpreventive hensyn må tas.

For det grove bedrageriet, ble mannen dømt til 120 timers samfunnsstraff og 30 dagers fengsel.