Mannen må sone for uaktsom kjøring i narkotikarus. Den hasardiøse ferden endte i grøften da tiltalte mistet kontrollen over bilen i en sving.

Både tiltalte og passasjerer slapp uskadet fra ulykken. Nordhordland tingrett frifant mannen for å ha ervervet narkotika. 21-åringen innrømmet bruk av tabletter, men husket ikke det videre hendelsesforløpet.