Også da døde 22 personer på veiene. Til sammenligning omkom under halvparten så mange i 2005.

Dermed skiller Hordaland seg fra utviklingen i resten av landet.Dødstallene har jevnt over sunket i løpet av tiåret fra 1999. Mens flere enn 300 omkom hvert år i starten av tiåret, har færre enn 260 dødd på veiene fra 2004 og fremover.

— Et fryktelig år

I hele landet har 196 personer omkommet til og med november i år, ifølge tall fra Trygg Trafikk. Det er tilsvarende som samme periode i fjor.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Arne Aase, sier at Hordaland også tidligere har vært et omvendt-fylke på statistikkene.

  • Nå har vi fått et fryktelig år, og det har dessverre økt de siste årene, sier han.
  • Hva kan være forklaringen?
  • Vi ser at folk ikke klarer å beregne det glatte føret. I og med at vi vanligvis ikke får så mye glatt føre her på Vestlandet, virker det som om folk ikke får øvd nok på glattkjøring, sier Aase.

— Ta utryggheten på alvor

Han oppfordrer dem som føler seg usikre på glatten til å melde seg på glattkjøringskurs.

  • Det handler også om å kunne lese føreforholdene. Når det nærmer seg null grader kan det være fin veibane ett sted og plutselig glatt rundt neste sving. I Hordaland har vi mange svinger og mye vann som kan gjøre det glatt, sier han.

Dersom man ikke føler seg trygg under slike forhold, mener Aase det er viktig å ta utryggheten på alvor.

  • Det eneste som hjelper er å senke farten. Folk bør også vurdere om de skal kjøre i det hele tatt. Enkelte bør kanskje sette bilen på stall om vinteren, sier han.

KILDER: STATISTISK SENTRALBYRÅ, TRYGG TRAFIKK, BTS ARKIV