Etter sin egen forklaring, ble han tvunget til å bli med militsgruppen som skulle massakrere de som gjemte seg ved byens misjonsstasjon.

I Oslo tingrett blir folkemord-tiltalte Sadi Bugingo konfrontert med flere forskjeller i hva han har sagt i politiavhør og hva han selv forklarer i retten.

En av de mest sentrale forskjellene er hva han gjorde da han møtte den over 100 mann store gruppen på vei til åstedet.

I retten har Bugingo forklart at han og en nabo ble tvunget til møtestedet av væpnede militsmedlemmer.

— Bedt om å kjøpe

Aktor Marit Formo spurte om han eller naboen fikk noen oppgaver av interahamwe-militsens leder da de kom til møtestedet.

— Nei, vi fikk ikke noen annen jobb, svarte Bugingo flere ganger.

Men i politiavhør har han sagt det motsatte. Dette sa han, ifølge politiavhør fra april 2008:

«Han forklarer også at han ble bedt om å dra for å kjøpe noe øl i tiden før selve drepingen startet. Han ble bedt om å være mer detaljert. Han sier det var cirka midt på dagen, klokken 12, at han ble bedt av Cyasa (lederen for interahamwe-militsen, red.anm.) om å dra til en dame (...) for å kjøpe øl.»

Da avhøret ble lest opp for ham, presiserte Bugingo at damen ikke hadde en butikk, hun bare solgte øl hjemmefra. Så skrev han under på avhøret.

I avhøret står det at Bugingo skulle handle øl til militsen sammen med to av hans naboer. Men ingen av dem hadde penger å legge ut, og drikke ble aldri kjøpt inn.

Dårlig norsk

Slik forklarer han forskjellen i dag:

— Jeg har forklart meg siden om det. Da jeg forklarte meg, snakket jeg norsk. Jeg snakker bedre norsk i dag enn jeg gjorde da, svarte Bugingo. Han forklarer seg via tolk på kinyarwanda, Rwandas hovedspråk.

— Under gjennomlesning av dette avhøret hadde du tolk, sa Formo.

— Men da hørte jeg det sånn at Cyasa hadde sagt det sånn, svarte Bugingo.

Her brøt tingrettsdommer Jonas Madsø inn.

— Skal retten forstå det slik at du ble bedt om å kjøpe øl, spurte han.

— Nei, svarte Bugingo.

- Svekke troverdigheten

— Hvordan tror du denne konkrete opplysnignen skal ha kommet inn i politiforklaringen, spurte aktor Formo.

— Jeg kan ikke huske helt hvordan den opplysningen dukket opp i den samtalen. Noen ganger glemmer man ting, sa han.

Aktoratet har også spurt om flere andre spørsmål der de mener det ikke er samsvar mellom hva Bugingo sier i avhør og i retten.

— Hensikten fra påtalemyndigheten er å svekke hans troverdighet, sier Harald Stabell, forsvarer for Bugingo.

PÅTALEMYNDIGHETEN: Marit Formo og Petter Mandt er aktorer i straffesaken mot Sadi Bugingo.
Brian Cliff Olguin