Nå er 40-åringen dømt til ni måneders fengsel for grovt heleri. Fire måneder av straffen ble gjort betinget.

I Midhordland tingrett erkjente forretningsmannen at han i mars betalte 255.000 kroner for to båtmotorer og fire girsett. Utstyret var stjålet fra en sambygding på Askøy, og hadde en reell verdi på cirka 500.000 kroner.

Den heleridømte 40-åringen regnet med en netto fortjeneste på 200.000 kroner ved videresalg av tyvegodset.