Afrikansk løve står på listen over truede dyre— og plantearter som det er forbudt å handle med. Tennene er bare seks centimeter lange, men da bergenseren ble kontrollert ved hjemkomst til Flesland i oktober i fjor ble de oppdaget av tollerne. De ble straks beslaglagt, og nå har politiet gitt mannen en bot på 20.000 kroner.

Politiinspektør Liv Mette Karlsen ved Hordaland politidistrikt sier at folk har en egen plikt til å undersøke reglene når det gjelder handel med dyr som kan være utryddingstruet.