Dette er strekningen som har vært bompengebelagt siden juni i fjor. Nedgangen for Brimnes-Bruravik tilsvarer 3,5 prosent av trafikken.

— Nedgangen er størst på vogntog, og det har nok mest å gjøre med at alternative veier er billigere, sier administrerende direktør i Tide Sjø, Geir Aga.

På strekningene Kvandal-Utne og Løfallstrand-Gjermundshamn har det derimot vært en økning på henholdsvis 13.000 biler og 11.000 biler i 2006 i forhold til året før, forteller han.

Det er for vogntog at prisøkningen er størst.

Dyr overfart

De største vogntogene betaler 500 kroner uten bompenger, og 580 med. Et vogntog på mellom 17 og 19 meter kostet 410 kroner før bompenger, nå koster det 506.

For busser mellom tolv og 14 meter har billettprisen steget med 80 kroner. Før kostet det 193 kroner - med bompenger koster det 373.

Før juni 2006, kostet det 51 kroner å reise én strekning Brimnes-Bruravik med bil (med fører). Med bompenger koster det 71 kroner.

Billettpriser for enkeltpersoner har også steget. I dag koster det 27 kroner å ta fergen, uten bompenger kostet det 21 kroner.

Nekter å betale

— Hvis en bussgruppe som reiser over fjorden må betale bompenger, øker prisen på turen med nærmere 30 prosent. Det kan føre til at turistene legger om ruten, så de ikke må passere området, sier Aga.

Tide har en liste over kunder som nekter å betale bompengetillegget fordi de ikke fikk beskjed om endringene på forhånd. Dette er gjerne utenlandske bussoperatører som bestiller og planlegger pakketurene sine lenge i forveien.

— Turoperatører som hadde avtaler med fergeforbindelsen har fått en merkostnad uten å bli informert om det. Når bussene legger ut på tur har han allerede fått pengene fra gjestene, dermed er det operatøren som blir skadelidende under dette, sier Marianne Johnsen, vikarierende markedssjef for Ferie og frihet i Bergen Reiselivslag.

Hun mener dette er svært uheldig reiselivsnæringen i vestlandsregionen.