I disse dager kommer det etterlengtete brevet fra barnehagen. Hele 4727 barn har søkt om en plass i byens 243 barnehager. 2679 av dem vil få et positivt svar.

Årets kull av seksåringer som begynner på skole er stort. I tillegg er det åpnet og vil bli åpnet ca. 1400 nye plasser fra skolestart 2004 og frem til neste årsskifte.

Likevel er det stadig flere som skuffes. Ved skolestart i fjor manglet Bergen 1340 småbarnsplasser. I år mangler 1910 småbarnsplasser. Og tallet vil stige, siden nye søkere er ventet frem til august, opplyser Merete Rosvold Bogen, utredningsleder for barnehage i Bergen kommune.

To år frem

Byråd Hans-Carl Tveit kan konstatere at Bergen ikke vil klare målet om full barnehagedekning innen 2006.

— Vi vil nok være godt inne i 2007 før vi har full dekning, sier Tveit.

Begrepet full dekning forandrer seg nemlig etter hvert som søkertallene stiger. Løfter om lavere barnehagepriser og stadig bedre dekning har fått flere til å melde seg på søkerlisten.

De fleste norske storbyer regner nå med at full dekning betyr barnehageplass til 82 prosent av smårollingene.

Bergen har i dag en dekningsgrad på 66 prosent og ligger på jumboplass av storbyene.

Bildet blir litt rettet opp av barneparkene, som det er flere av i Bergen enn i andre byer.

— Barneparkene skal få bestå, selv om vi bygger mot full barnehagedekning, sier Hans-Carl Tveit og legger til: - Men antallet vil ikke være som i dag. Noen barnehager er allerede i dialog med oss for å gjøres om til barnehage.

Kan ikke klage

Alle de som ikke får plass i barnehage, hører ingen ting. Foreldre står i dag uten klageadgang på barnehageopptaket. Dette har tidligere vært påtalt av Sivilombudsmannen.

I bystyret i vinter tok Sps Kjersti Toppe på nytt opp den manglende klageadgangen.

Årets opptak blir det siste uten en etablert klageadgang, lover byråden.

— Neste hovedopptak vil skje etter nye regler med full klageadgang. Den ordningen vi har i dag er åpenbart ikke i tråd med forvaltningsloven, sier Tveit, som forbereder en sak om dette til bystyret før årsskiftet.

Mens mangelen på småbarnsplasser er skrikende, er tilbudet av plasser for barn fra tre år og oppover i ferd med å bli større enn etterspørselen, påpeker Merete Rosvold Bogen.

— Vil dere advare private utbyggere mot å etablere flere storbarnsplasser?

— Det vil jeg være varsom med. Den dagen det blir konkurranse om barna er det ikke gitt at de nybygde barnehagene kommer dårligst ut. Kanskje går det utover de eldre barnehagene. Derfor har vi økonomisk lagt til rette for at barnehagene kan gjøre om storbarnsplasser til småbarnsplasser, sier Bogen.