Helse Bergen går mot et underskudd i 2006 på 175 millioner kroner. Det er neste dobbelt så mye som styret la opp til i budsjettet for 2005.

Hovedårsaken til at budsjettet sprekker er at det behandles langt flere pasienter ved sykehuset.

— I budsjettet var det lagt opp til en økning på 2,5 prosent, den ble mer en dobbelt så stor, sier økonomidirektør Ole-Bjørn Gjerde.

I rene tall betyr det at sykehuset behandlet 2000 flere hordalendinger i 2005 enn det styret hadde lagt opp til.

Gjerde peker og på at lønnsutgiftene øker. Det skyledes i hovedsak svært gode lønnsoppgjør, særlig for legene.

— Men økningen i underskuddet kan i sin helhet forklares med at flere pasienter fikk behandling.