KJERSTI KVILE

— Er vi ferdig nå? spør Sindre.

— Vi er nesten ferdige, men ikke helt, svarer Beate.

Nasjonal standard

Hun måler Sindre rundt hodet og livet før han kan løpe tilbake til klasserommet.

Sindre går i 1. klasse på Ulsetskogen skole. Sykepleierne Beate Nilsen og Hilde Sælensminde har brukt de siste dagene på å veie og måle elevene.

De siste tretti årene har det ikke vært utført liknende undersøkelser som den Sindre er med på. Tallene som samles inn kan utforme en ny nasjonal standard for vekt- og vekstutvikling blant friske barn.

Utrolig tålmodige

Sindre har hoppet villig opp på vekten, strukket armene langt ut til siden og stått nesten helt stille med blikket stivt frem.

— Barna er utrolig tålmodige. Jeg tror de synes det er spennende å være med, sier Beate Nilsen.

Prosjektleder og overlege ved Barneklinikken i Bergen, Pètur B. Jùlìusson mener at det er på høy tid å gjennomføre en vekstundersøkelse.

— Verden har forandret seg mye på tretti år, og vi kan ikke bruke undersøkelser fra andre land. Vi trenger norske tall, sier han.

Siden november i fjor har 2000 barn blitt veid og målt. Det er ennå arbeid igjen. Håpet er å få målt så mange som 10.000 barn innen prosjektet er ferdig om to år.

For mye synsing

Undersøkelsen vil blant annet vise om barn er mer overvektige enn tidligere.

— Dette er tidsaktuelt, vi beveger oss litt mindre, og spiser mye ugunstig mat, sier Jùlìusson.

Han mener debatten om overvekt er preget av for mye synsing. Det er på tide med systematisk forskning, noe denne undersøkelsen bidrar til.

De første tallene vil først foreligge til neste år.

— Vi har ikke sett på tallene ennå, så vi kan dessverre ikke si om det er noen trender, sier Jùlìusson.

MÅLER NØYE: Det er mye som skal måles på de 10.000 barna som deltar i undersøkelsen. Her måler sykepleier Beate Nilsen Sindre Sivertsen (6).<br/>Foto: TOR HØVIK