Eiendomsdirektør Jon Simenstad har tidligere opplyst til Åsane Tidende at kostnadene ville bli om lag 400 millioner kroner. Nå har summen økt med 200 millioner.

Deler av dette skyldes at møbelgiganten forskutterer 125 millioner til nytt storkryss på Nyborg – penger de kan risikere å ikke få refundert. 50 millioner vil de selv punge ut med, resten håper de å få tilbakebetalt.

Les mer på www.aasanetidende.no

KOSTBART: Ikea sitt nybygg på Nyborg vil koste over 600 millioner kroner.