— Målet vårt er å ha hele utbyggingen ferdig i 2009, omtrent samtidig med at Bybanen settes i drift, sier utbyggeren, Reidar Madsen, til Bergens Tidende.

Madsen er styreleder i Rema 1000 på Wergeland. Han er samtidig styreleder i det nystartede selskapet Wergeland Terrasse. Han har skaffet seg kontroll over de fleste eiendommene mellom Fageråsveien og Nicolaysens vei, som tilsvarer den gamle kommunegrensen mellom Fana og Bergen. Om få dager er Madsen klar til å melde start på arbeidet med reguleringsplanen. Arbeidet med den skal gjøres av Asplan Viak, som også sto bak reguleringsplanen for Bybanen.

Utkast som bryter

Arkitekt Andreas Grieg i Grieg Arkitekter AS har laget et planutkast som bryter nokså radikalt med eksisterende bebyggelse. Men Reidar Madsen liker det.

– Hvis det er opp til meg, så blir det slik, sier han.

Stasjonen for Bybanen blir et sentralt element i utbyggingen. Omtrent på høyde med gamle Fanahallen vil Bybanen forsvinne inn i en tunnel under Fageråsen mot Slettebakken. Madsen håper på et godt samarbeid med bybanekontoret under utbyggingen.

– Vi påtar oss gjerne å rydde traseen frem mot tunnelåpningen, sier han.

Park & ride

I tilknytning til stasjonsområdet blir det parkeringsplasser både over og under jorden for til sammen 300 biler. Og med rullende fortau som skråner oppover mot Rema 1000.

– Noen av disse plassene kan være «park & ride». Man parkerer bilen ved siden av stasjonen og tar banen til byen.

Planavdelingen i kommunen er velvillig til planene. Men de har pålagt Madsen å inkludere i reguleringsplanen fotballbanen som ligger tett inntil området. Den er i dag hjemmebanen til Årstad idrettslag.

Like ved ligger det også en barnehage med 60 plasser. Der ønsker Madsen å samarbeide med kommunen om en helt ny barnehage med plass til 120 unger.

– Vi er positive til dette og er interesserte i å få til en løsning, sier byråd for skole og oppvekst, Hans-Carl Tveit, til BT.

LIKER DET SÅNN: Dette utkastet til bebyggelse på Wergeland er laget av arkitekt Andreas Grieg i Grieg Arkitekter AS. Utkastet bryter med omgivelsene, men Reidar Madsen vil gjerne ha det sånn.