På grunn av ferieavviklingen er det ingen i Bergen kommune som har fullstendig oversikt over hvor mange av disse som allerede har fått innvilget søknadene sine. Men i kommunens informasjonsavdeling får Bergens Tidende opplyst at de mest kurante søknadene blir behandlet fortløpende.

Dette gjelder søknader om å få dekket mindre utgifter, som medisiner, utgifter til transport til lege og liknende. Kommunens folk har ennå ikke grepet fatt i de mer kompliserte erstatningssakene etter forurensingsskandalen i Svartediket.

Til nå er det et 60-talls personer som er blitt langtidssyke etter at de ble rammet av giardia-infeksjon. Disse kan søke erstatning for tapt livsutfoldelse. De som er blitt syke, kan — dersom de ikke får dekket tapet gjennom trygdesystemet eller egne forsikringer - søke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det er ikke urealistisk å regne med at erstatningsbeløpene til enkelte av disse vil beløpe seg til flere titusener eller hundretusener kroner.

Snart ti måneder etter at drikkevannet i Svartediket ble forurenset av giardia-parasitten, blir det fremdeles oppdaget nye tilfeller av giardia-infeksjon i byen. Ved helsevernetaten i Bergen kommune regener man at de fleste som blir syke nå er smittet av andre som allerede er syke. Men det kan også være at de har hatt giardiaen i kroppen i mange måneder uten at de har merket det.

I alt er ble rundt 1400 mennesker smittet av det forurensede vannet. Giardia-epidemien i Bergen er dermed en av de største giardia-epidemier som er kjent i Europa og Nord-Amerika.