— De fleste henvendelsene gjelder skader på båter og tauverk til fortøyning, sier Gard-direktør Svein Buvik.

Det er også kommet noen henvendelser om skader på oppdrettsanlegg.

Buvik vil ikke si noe om antatt størrelse på de samlede erstatningsutbetalingene. Men han mener at flertallet av de som henvender seg med krav, vil få erstatning.

— Ved spesielt omfattende skader, for eksempel på oppdrettsanlegg, må vi på inspeksjon før vi avgjør erstatningssaken, sier Gard-direktøren.

Lillebø, Jan M.