— Det gjenstår en del prosjekteringsarbeid og formell godkjenning. Men om vel et år regner jeg med at anlegget står ferdig, sier Roald Stigum Olsen, styreleder i Bergen Parkeringsselskap.

Parkeringsanlegget på Skansen blir det første av tre nye boligsoneanlegg. Administrasjonen ville deretter sette punktum, siden dette anlegget alene tømmer boligsonefondet.

Styret ville det annerledes: Etter Skansen skal det bygges et boligsoneanlegg i en fjellhall ved St. Jørgens gate og under Puddefjordsbroen på Møhlenpris.

— Hvis parkeringsselskapet skal ha noen troverdighet i forhold til boligsone-ordningen, må vi realisere alle tre anleggene og om nødvendig låne penger, sier Stigum Olsen til BT.

Ny park

Bonusen for hele Skansen og halve byen blir parken som er planlagt over parkeringsanlegget. Den innebærer blant annet at bunnen på Skansedammen heves til ikke-drukningsdybde og gjerdet rundt dammen fjernes.

Byggingen av parkeringsanlegget skal koordineres med grønn avdelings opparbeidelse av parken, forteller styrelederen.

Parkeringsanlegget under Skansedammen er planlagt med 183 parkeringsplasser og vil koste 36,7 millioner kroner.

Samtlige plasser er tiltenkt beboerne i boligsonen. Stigum Olsen regner ikke med at det blir problemer med å finne leietakere nok. Boligsoneanlegget i St. Jørgens gate får 60 parkeringsplasser til bare 42.000 pr. plass og en totalpris på 2,5 millioner.

Under Puddefjorden er det planlagt et boligsoneanlegg med 192 plasser til 35 millioner kroner.

Idéen om et anlegg i lokalene til Bergen Kjøtt i Skuteviken er forkastet.

Ørreten må berges!

Styreleder Roald Stigum Olsen ser bare en hake ved Skansenanlegget: Hans fiskeinteresserte sønner har gjort ham oppmerksom på at det svømmer en tam ørret i Skansedammen.

På styremøtet i parkeringsselskapet ble det derfor varslet om at ørreten må tas vare på når Skansedammen skal gjøres grunn.