Grønn etat gjennomfører daglige målinger av vannene i bergensområdet, for å sjekke hvilke vann som er trygge for skøyting.

Nye målinger i formiddag viser at hele 20 vann er trygge, så det er bare å gjøre klart for piruetter og ishockeykamp. Nytt i dag er Skranevatnet i Ytrebygda bydel.

Her er hele listen!

*** Bergenhus bydel**

— Eikeviktjern

— Skansedammen

— Garpetjern (”Jomfrudammen”)

— Skomakerdiket

*** Fyllingsdalen bydel:**

— Hesjaholttjørn

— Lynghaugtjern

*** Ytrebygda bydel:**

-Skranevatnet

*** Fana bydel:**

— Bjørnevatn

— Tranevatn

— Titlestadtjørn

*** Laksevåg bydel:**

— Kongstjørn

— Vardevatnet

— Stølevatnet

— Hetleviktjørn

— Tennebekktjørna

*** Åsane bydel:**

— Tertnestjørn

— Griggastemma

— Åstveitvatnet

*** Årstad bydel:**

— Solheimsvann

— Tveitevannet

Husk å sjekke skilt ved vannet. Det blir satt opp skilt ved de vannene som har farbar is. Og motsatt blir det skiltet med at isen ikke er trygg når dette er tilfelle.

Grønn etat informerer også gjennom nettsiden hver gang det er endringer på status for istykkelse ved de vannene som måles.