Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i mai er 20.

I samme måned i 2003 var det foreløpige tallet 26. Dette økte med en, slik at det endelige tallet for trafikkdrepte i mai 2003 ble 27. I gjennomsnitt de foregående fem år er det drept 29 personer i veitrafikkulykker i mai måned.

101 drept til nå i år

I 2004 er det drept 101 personer i veitrafikken. I samme periode i 2003 ble det også drept 101 personer i veitrafikken.

Tallene i mai fordeler seg med 8 bilførere, 2 bilpassasjerer, 2 motorsyklister, 2 mopedister, 1 syklist og 4 fotgjengere. Av de til sammen 10 drepte bilførere/-passasjerer ble 2 drept i kollisjon med annet motorkjøretøy og 8 drept i utforkjøring.

Av de 20 drepte var 16 menn, 3 kvinner og 1 barn.

Åtte var bilførere, to passasjerer, to motorsyklister, to mopedister, en syklist og fire fotgjengere. En er ikke definert.

Ingen trafikkdrept i Hordaland i mai

Verken i Hordaland eller Sogn og Fjordane, ble noen drept i trafikken i mai. I fjor ble tre personer drept i Hordaland i mai måned.

Den fylkesvise fordelingen ser slik ut med tallene for 2003 i parentes:

Østfold 2 (1), Akershus 3 (2), Oslo 0 (0), Hedmark 1 (5), Oppland 1 (1), Buskerud 1 (1), Vestfold 2 (2), Telemark 1 (1), Aust-Agder 0 (1), Vest-Agder 0 (1), Rogaland 1 (1), Hordaland 0 (3), Sogn og Fjordane 0 (0), Møre og Romsdal 2 (2), Sør-Trøndelag 1 (4), Nord-Trøndelag 2 (0), Nordland 2 (1), Troms 1 (0), Finnmark 0 (1).