Elevene har raskt gitt beskjed om at de tar imot de nye plassene. Samlet effekt av de nye klassene er at vi har kunnet ta inn elever tilsvarende 25 hele klasser, opplyser inntakssjef Nils Skavhellen i Hordaland.

Årsaken er at opprettelse av nye klasser har frigjort plasser i andre klasser fordi flere har tatt imot plassene.

Rett til skoleplass

At unge mellom 16 og 19 år har juridisk rett til skoleplass, har tvunget Hordaland fylkeskommune til å opprette flere elevplasser trass i dårlig økonomi. Ved første inntak i sommer ble det gitt skoleplass til 14.435 av 16.53 søkere. Da sto 1034 unge uten skoleplass. Ved opprettelse av de nye plassene, er så godt som alle sikret skoleplassen de har krav på.

300 unge er tatt inn i de 20 nye klassene som særlig er opprettet innen grunnkurs på yrkesfaglige studieretninger i Bergen og omegn. Her er klasser innen helse— og sosialfag, hotell og næring, mekaniske fag, formgivningsfag, salg og service, tekniske byggfag, naturbruk og VKI elektrofag.

— Alle er kommet inn på ett av tre kurs de har søkt, opplyser Nils Skavhellen. Han håper fremmøtet et godt mandag da de videregående skolene starter.

Vanskeligere å bytte

Byttedagen har tidligere vært det store håp fordi som ikke er helt fornøyd med skolen de er kommet inn på. I år er kriteriene for bytting strammet betydelig inn. Byttedagen er i år fastsatt til torsdag 22. august.

De som har fått tilbud om en skoleplass som ligger så langt borte at de må bo på hybel, kan møte utenfor Fylkesbygget i Bergen mellom klokken 11.00 og 12.30. De som har minst 25 kilometer reise til skolen, må ta to busser eller har fått skoleplass et unaturlig sted i forhold til boligadresse, kan møte utenfor fylkesbygget mellom klokken 15.00 og 16.30.

De som har legeattest eller tilråding på annen skoleplass enn de har fått, kan møte på Inntakskontoret 19. til 21. august. De som ikke har fått tilbud om plass, ikke har fått oppfylt første ønske eller takket nei og ikke fått nytt tilbud, vil bli oppringt lørdag 24. eller søndag 25. august.