Stengte dører møtte dem som ville handle på Nesttun Senter i går. I stedet var det tid for opptørking og skadeutbedring. Men i dag skal handlevognene igjen kunne fylles på det flomskadde handlesenteret.

Stålbjelker ble løftet og jekket på plass oppunder taket på parkeringsplassen. I forretningene innenfor var det hektisk ryddeaktivitet. Bare apoteket var åpent for salg av reseptmedisiner.

— Jo, det blir nok salg her, sier Irene Gjøstein i moteforretningen Indigo mens hun forsøker å få oversikt over hvor mye av varebeholdningen som ble skadet da vannet fosset inn tirsdag morgen.

Nedoverbakke på gulvet

I første etasje hvor blant Mega, Vinmonopolet og Wallendahl holder hus, er det ingen skader på varebeholdningen.

Men flommen har likevel satt sine tydelige spor. Utenfor Baker Bruns konditori er det tydelig nedoverbakke. Og midt over søylen som sank i flommen, er det et søkk. Gulvet er sprukket opp og gulvflisene brutt opp.

Men huseier Rune Birkeland er optimistisk.

— I morgen skal gulvet være jekket opp i normal høyde slik at vi igjen kan åpne dørene for handel, forsikrer han.

I går hadde han ikke oversikt over verdien av skadeomfanget.

20 millioners skade

— Men det er klart det dreier seg om millionskader, mener han.

I forsikringsselskapet Vesta får BT opplyst at de totale skadene inkludert skader som er påført forretningene beløper seg til 20 millioner kroner.

I går rant elven igjen disiplinert gjennom sitt ordinære løp rett under underetasjen i handlesenteret

— Jeg er sikker på vi står på trygg grunn. Her er slusene gode nok, sier Birkeland og peker på at muren i elveløpet har holdt i 100 år. Han påpeker også at bygningene over elven ble bygget for mange tiår siden.

— Det er vannføringen overfor og nedenfor Nesttun som er problemet, hevder han.

Birkeland mener Bergen kommune må ta ansvaret for flommens herjinger på Nesttun, og forlanger et møte med byrådsleder Monica Mæland.

— Nå forlanger vi tiltak sier han.

Det er entreprenørfirmaet Brødrene Ulveseth som har ansvaret for å utføre sikringsarbeidene på den flomskadede bygningen.

Bygningen sikret

Hos entreprenøren får BT opplyst at det nå garantert at bygningen er sikret.

— Vi fikk sikret bygningen allerede onsdag middag. Før senteret kan åpnes, skal gulvet jekkes opp til normal høyde. Deretter må søylen som seg under flommen festes til fjellgrunn. Tidligere var den bare festet til elvegrunnen. Det var ikke sikkert nok, sier anleggsleder Sveinung Vik.

Huseier Birkeland bekrefter overfor Bergens Tidende at det tidligere har skjedd at en annen søyle under bygget har seget.

— Men den ble raskt reparert og står nå på sikker grunn, hevder han.

Huseiers ansvar

Det er huseieren som har ansvar for at en bygning er trygg nok til at brukere og leieboerne kan ferdes i huset.

Kommunens bygningskontrollører har myndighet til å stenge en bygning på grunn av bygningsmessige feil og mangler.

Rune Birkeland opplyser at senterbygningen er gjennomgått av bygningsteknisk konsulent som kan forsikre om handelssenteret er trygt å ferdes i.

GULVET SANK: Etter flommen onsdag var det ikke lenger flatt gulv i første etasje på Nesttun Senter. – Før vi åpner igjen skal gulvet jekkes opp og sprekken i gulvet repareres, sier Rune Birkeland, som eier Nesttun Senter.<p/>FOTO: HELGE SUNDE