Her kan du stemme!

— Alle de foreslåtte kandidatene er verd en pris. Det har vært et krevende og vanskelig arbeid å nominere kandidatene, sier tidligere stortingsrepresentant Oddvar Nilsen. Han er formann i juryen som har vurdert de innsendte forslagene. Disse er nominert:

FREMSYN

Bokbyen i Fjærland

Bømlo Musikklag

Raftostiftelsen

Vevringutstillinga

HUMANITÆRT

Leve, Hordaland fylkeslag

Romania-aksjonen ved Bjørgvin videregående skole

SoHo, Se oss, Hør oss

Ta Vare prosjektet

KUNST OG KULTUR

Fana Skoleteater

Hulen

Lindås ungdomslag

Opera Nordfjord

LOKALSAMFUNN

Bergen Elektriske Sporvei

Frelsesarmeen i Solheimsviken

Stiftelsen MOBY

Veteranskipslaget Fjordabåten

SPORT OG IDRETT

Knarvikmila

Langeland ski- og fritidssenter

New Page

Stolzekleiven opp

Ildsjelprisen er en ny storsatsing for å synliggjøre noen av dem som uegennyttig gjør en innsats for andre i Hordaland og Sogn og Fjordane. Grieg Foundation, G. C. Rieber Fondene, Kavlifondet og Sparebanken Vest står bak tiltaket i samarbeid med Bergens Tidende. Her er snakk om priser opp i 100.000-kronerklassen. Prisen deles ut for første gang i år. Det vurderes i tillegg å dele ut en pris til en enkeltperson. Det hele skjer på Ole Bull Scene lørdag 25. mars klokken 18.

Løfter i flokk

— Juryen har denne gang lagt vekt på prosjekter der flere en involvert fremfor enkeltpersoner, opplyser Oddvar Nilsen. Der mange løfter i flokk, kommer det hele lokalsamfunnet til gode. Selv når initiativtakerne er borte, vil mange av disse prosjektene drives videre. Nilsen peker på at juryen også har lagt vekt på en viss geografisk spredning.

— Hva betyr ildsjelene for landsdelen?

— Deres innsats kan ikke overvurderes. En skal ikke bevege seg mye på Vestlandet for å forstå hva ildsjelene betyr med sine verdier, sitt engasjement og sin evne til å skape gode miljøer. Ildsjelene bygger fellesskap og skaper varme i lokalsamfunnene, sier Oddvar Nilsen. Han har selv vært idrettsleder og vet litt om den innsatsen som gjøres i idrettsmiljøene her vest.

Gir oppmerksomhet

— Vi kan ikke lenger ta det for gitt at noen alltid tar ansvar for lag og organisasjoner. Vårt samfunn er i endring. Dugnadsånden har preget landet. Svekkes den, svekkes noe av limet i samfunnet, sier sjefredaktør Einar Hålien. Ved Ildsjelprisen vil avisen gi oppmerksomhet til alle dem som gjør en uegennyttig innsats samfunnet er avhengig av. Den oppmerksomheten tror Hålien er like verdifull som penger. Han tror også prisen kan spore flere til å engasjere seg.

VERDIFULLE: Ildsjelenes innsats kan ikke overvurderes, mener Oddvar Nilsen.